Surfplattans utveckling

Det började år 1876 med att Alexander Graham Bell sökte patent på en uppfinning som möjliggjorde att man för första gången kunde tala med varandra utan att ens befinna sig på samma plats – telefonin är uppfunnen. Sedan har utvecklingen under de senaste 100 åren bara rusat fram och idag använder man telefonen till så mycket mer än att bara prata med varandra och det senaste är en telefonliknande manick som varken är en telefon eller en dator. Surfplattans tid är nu kommen!

Vad många inte vet är att det vi kallar för surfplatta idag började utvecklas redan under telefonens ungdomstid gjordes de första lyckade försöken till att skapa en platta som läste av handskrift från en styluspenna. Detta kom att bli början till utvecklingen av faxmaskinen. Under 1950-talet utvecklades den första touchskärmen och under mitten av 60-talet var det flera företag som försökte sig på att utveckla tekniken men dock kom ingen kommersiell framgång förrän i slutet av 80-talet. Dock är det under 90-talet som tekniken tar fart på allvar och alltfler aktörer inom it utvecklar sina egna touchprodukter. Här bör nämnas att man fortfarande använde styluspenna som satt fast med en sladd till själva skärmen och en av de mest populära produkterna var den så kallade Palm Piloten vilket var en tung handdator. Men det året då startskottet går för de moderna surfplattornas utveckling kom under 2001 då Microsoft demonstrerar sin Tablet PC.

Apple tar över

När Microsofts produkt lanserades och kom ut på marknaden var den på tok för dyr för att den vanliga medelklassen skulle ha råd med den. Därför kan man inte direkt säga att den inte fick genomslag utan anledningen till att många inte såldes var på grund av dess höga prislapp. Sålunda kändes det i början av 2000-talet att hela tanken med surfplattan var en flopp men då gav sig Apple in i leken. Företagets grundtanke var att skapa en gedigen surfplatta med fingertouch och ur detta projekt tas iPhone fram och det var tack vare telefonens framgång som Apple återgick till sin ursprungsidé om en surfplatta. Sålunda kom iPad till strax efter att iPhone fått fäste på marknaden och resen är historia. Idag har flera telefon- och datatillverkare lanserat sina egna plattor och tekniken går ständigt framåt och man kan bara spekulera i vad som kommer härnäst!