Reklamens utveckling

Med tekniken kommer en rad utvecklingar inom alla sorters branscher och områden, att det skulle påverkar hur vi sänder ut och skapar reklam kunde nog ganska många förutspå. Inte bara delar vi våra reklambudskap i flera medier och kanaler, vi hittar nya sätt att rikta oss mot kunden och anpassa reklamen. På tv sänds det ofantligt mycket reklam i så kallade reklampauser, program vi tittar på avbryts alltså för att vi ska få se olika företags produkter. Men det stannar inte där vi har gerillareklam som är den nyaste trenden inom marknadsföring. Denna metod är helt unik i sitt slag och går ut på att genom nya sätt hitta plattformer och metoder för att nå ut till kunden. En sådan marknadsföring är dem stickade ”strumporna” som träddes på lyktstolpar och liknande. Oftast är gerillareklam lite luddigt och inte allt för sällan kan personer fundera länge på vad de just sett. För den som dock skall marknadsföra traditionellt med säkert resultat så är det med hjälp av skyltställningar från www.pluseight.net/index.php som gäller.

För ännu mer tradition, kolla in reklamfilmen för Marabou på 50-talet: