Program till allt från bokföringen till personalens hälsa

Vid få tidpunkter innan allt fler personer började tillbringa sina arbetsdagar framför dator, har behovet av att ständigt förbättra de tekniska lösningarna på arbetsplatsen varit så viktiga.  Ny program gör varje del av verksamhetens områden mer effektiva. Bara det att kunna arbeta på olika håll med samma projekt, gör att företagen vinner mycket i både tid och pengar. Det kan handla om:

  • Ett internetbaserat bokföringsprogram
  • Kalkyler och analyser samlade från olika avdelningar
  • Möjligheten att arbeta i projekt över tidigare gränser

Nya datorprogram som för tekniken framåt behöver dock inte handla om att förbättra verksamhetens ekonomiska resultat eller själva arbetsuppgifterna i sig. Det finns även tekniska lösningar som istället fokuserar på personalen och deras välmående.

Nya datorprogram som minskar företagens arbetsskador

Idag är det allt fler yrkessamma personer i arbetslivet som under arbetsdagarna förväntas sitta framför en dator att arbeta. Något som inte är speciellt skonsamt i längden för kroppen, eftersom att man inte rör på sig tillräckligt mycket samtidigt som arbetet och de rörelser man gör blir väldigt statiska. Här finns det nya interaktiva program som kan underlätta arbetsdagarnas ergonomi.  Undersökningar som gjort på arbetsplatser där man infört en testperiod med ett sådant interaktivt program visar på att arbetsskadorna på sikt faktiskt kunde minska. Allt fler på arbetsplatserna började mer regelbundet att ändra sin stolsinställning under dagarna, höja och sänka sitt skrivbord och ta pauser för att röra på sig.