Lågt antal brott på Internet leder till straff

Trots att Internet och tekniken har öppnat upp för att göra olika sorters eftersökningar så har det även öppnat upp för nya typer av brott. Allt från häleri till fildelning finns på Internet, oftast helt öppet och dessa brott har straffrätt. Svårigheterna finns dock och denna problematik har man sett mest av de senaste åren:

  • Anonymiteten ställer till det för utredarna, fördelen med Internet i teorin har varit att det är anonymt att yttra sina åsikter. I praktiken har detta dock medfört att folk hotar och utför hatbrott på nätet i större utsträckning utan att man kan se identiteten.
  • Lagen är otydlig om vad som gäller med det komplexa Internet, vad är verkligen olagligt och hur definierar man detta? Tekniken har utvecklats i snabb takt och tyvärr har det medfört att lagen inte har hunnit med riktigt.
  • IP-adresser och kunders uppgifter är känslig information för bolagen och vissa har lämnat ut uppgifterna medan andra har hållit fast vid sina avtal till sina kunder. Detta har främst gällt när det handlar om fildelning och piratkopiering.
  • Kostnaderna för en utredning kan bli höga då det är kostsamt att ta fram uppgifter på nätet som är hållbara. Det är också svårt att samla bra information och lägga fram det som giltigt bevis, detta då det är en hel process bakom att samla information och lägga fram den på rätt sätt.