Kan online spel minska klyftor?

Mobiltelefonens utveckling har lett till en rad olika samhällsförändringar. Vi kommunicerar mer globalt och genom i sociala medier. Forskare är oense om vad som är bra och vad som är mindre bra, men det finns en hel rad med saker som styrker att mobiltelefonen underlättar i vår vardag och faktistk också i samhället i stort.

Som tidigare har nämnts så har mobilen utvecklats snabbt genom året. Från att vara en trådlös telefon till att bli en liten minidator där du erbjuds allt från kamera, dejtingsidor, onlinespel och massa annat. Vad det har för effekter på vårt samhälle överlag råder det förstås, som med allt annat, delade meningar om. Men det finns en hel del forskning som pekar på att mobiltelefonen och allt vi erbjuds i och med den, är bra på att motverka sociala klyftor i samhället. Osäker? Läs vidare!

En del positiva effekter

Skulle online casinon vara bra för landsbygden? Minska klyftan mellan storstäder och småorter? Ja, kanske det. En del menar nämligen att den sociala interaktionen som online spel kan bidra med gör att den sociala klyftan minskar. Utbudet mellan småstad och storstad leder till minskade sociala klyftor. Dessutom minskar det gapet mellan de som jobbar natt och de som har mer konventionella arbetstider.

Idag finns många rapporter som tyder på att mobiltelefonen faktiskt är vår förlängda arm i mångt och mycket; det finns till och med en forskningsrapport som visar att 90-talister har mycket mindre sex än tidigare generationer. Dessutom verkar 90-talisterna överlag ha fastare partners. Anledningen tros vara mobilen. I svt.se kan man läsa följande:

”Inte sedan 1920-talet har vi haft en ungdomsgeneration som har så lite sex, visar en undersökning som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Archives of Sexual behaviour. 

Studien kom fram till att 15 procent av amerikanska 20-24-åringar har inte haft sex sedan de fyllde 18, en siffra som låg på sex procent i början 1990-talet. Ytterligare en rapport, från USA:s nationella folkhälsomyndighet, visar att allt färre 15-19-åringar har haft sin sexdebut jämfört med tidigare generationer.”