Företag: Våga satsa på ny teknik

En av de större utmaningarna för de flesta företag och organisationer, är hur man ska hantera och dokumentera all den information som förekommer internt inom verksamheten och externt i dialogen med omvärlden.  Tekniken har för att bygga bort detta problem, bland annat skapat moderna systemlösningar och plattformar som addsystems.  Moderna addsystems innehåller lösningar för bland annat:

  • Informationshantering
  • Ledningssystem
  • Beslutsstöd
  • Ärendehantering

De tekniska lösningarna som finns inom addsystems plattform är visserligen redan färdiga, men de är samtidigt anpassningsbara och möjliga att förändra utifrån företagets behov och unika verksamhet.  Detta är en plattform som levererar lösningar. Lösningar som på sikt kommer att kunna förändra organisationen och föra den framåt. Lösningarna gör att man kan förebygga framtida risker med att informationen inte kommer på plats där den behövs. Dessutom kan man med en moderna teknisk lösningar göra sitt företag mer effektivt och höja dess konkurrenskraft.

Varje år brukar Sveriges mest framstående tekniska bolag koras, på en lista som sammanställs av Ny Teknik och Affärsvärlden, baserat på inkomna nomineringar från hela landet.  Här kan man läsa om vilka företag som fick äran senast. Detta är ett sätt för nya företag att få värdefull publicitet, även om en hel del av de företag som rankas på listan redan är allmänt kända inom de branscher där de har sin verksamhet.