En tryggare arbetsplats

Tekniken har gjort att nya möjligheter gällande utveckling och jobb är möjliga, men även att vi då måste skydda oss på nya sätt för att gå till jobbet och känna trygghet. Personlarm är viktiga både gällande dagispersonal till byggarbetare.
 

Över en halv miljon människor i Sverige utför arbeten där de är isolerade och där vikten av att skaffa sig hjälp fort är nödvändig för personens säkerhet, och 5000 arbetstagare blir varje år utrustade med ett mobilt personlarm. Ett personlarm kan vara mycket mer än att gå runt med en dosa som låter vid ett överfall. Det handlar om ett större helhet i att med GPS-teknik snabbt kunna visa vart man befinner sig så att människor kan vara på plats och förhindra allvarliga skador. Förut fick man förlita sig på att ens arbetskamrater hade uppsyn eller att om man inte checkade in vid en viss tid kunde någon kolla upp om det hänt något. Nu, med dagens teknologi är det andra bullar som sätter fart på säkerheten.

GPS och en personlig räddning

GPS-systemet är nödvändigt och med denna teknologi så möjliggörs snabb räddning. Larmet lagrar den senast kända positionen och när man är i nöd så skickas ett samtal till en larmcentral som sedan kan rycka ut. Personalen får då upp information om vem det är som larmat, då dessa larm är personliga, samt plats och vad det är som kan tänkas vara problemet personen utsatts för. Detta för att underlätta och spara in på livsavgörande sekunder.

Att göra vid första hjälpen

Lika lite som vi lyssnar på flygvärdinnorna när de går igenom säkerheten och hur vi ska göra vid eventuell olycka, lika lite vet vi hur vi ska göra om vi finner en kollega vid nöd. Ska vi lägga personen på sidan, eller ska vi låta hen ligga med benen upp i luften? Vi tror vi kan, men det kan alltid vara bra med en genomgång.  Att memorera L-ABC kan vara av vikt för att enklare komma ihåg ordning och vad som ska göras:

  • L – Livsfarligt läge
  • A – Andning
  • B – Blödning
  • C – Cirkulationsvikt, Chock.

Först gäller det att föra personen i säkerhet, bort från farliga föremål. Sedan kontrollera om personen andas för att om inte påbörja hjärt-lungräddning, stoppa eventuell blödning samt att kolla av om personen är i chock. Beroende på vad personen varit med om: drunkning, brand, skallskada, förgiftning eller liknande så är det lite olika faktorer att utgå från. Du kan läsa vidare här på Vårdguiden.