Coaching i arbetslivet

Att tekniken utvecklas i en rasande fart har nog inte undgått någon. Idag finns det applikationer, telefoner, hemsidor, datorer och så vidare som kan hjälpa oss med precis vad som helst. Det är inte längre mycket som är svårt att ta reda på, få tag på, få hjälp med eller hitta idag. Det mesta finns i vår hand, eller jackficka, i vår smarta telefon. Men det är faktiskt inte bara tekniken som blir bättre och bättre och utvecklas åt rätt håll.

Vår förmåga att kommunicera, lära oss, marknadsföra oss, lära känna oss själva och så vidare blir bara mer och mer utvecklad. Idag är det allt fler som väljer att gå till en coach, terapeut eller liknande för att just utvecklas, lära känna sig själv och bli en så bra människa som bara möjligt.

Detta är också mycket vanligt inom arbetslivet och på arbetsplatser. Alla kan inte älska alla och det är tyvärr inte helt ovanligt att det uppstår meningsskiljaktigheter eller mindre dispyter på en arbetsplats med många starka viljor. Att ta in en bra arbetscoach som medarbetarna får tala med, kanske både enskilt och i grupp, är ett bra, populärt och väl fungerande sätt att skapa bättre förståelse och stämning mellan kollegorna. Solidcoaching.se är exempel på ett företag som har specialiserat sig just på att ge vägledning till personer i sin yrkesroll eller på sin arbetsplats. Varför inte testa ni också?

”- Jag tror att coaching i arbetslivet bara kommer att bli vanligare. Det gäller att få varje person att hitta en roll som passar henne eller honom. Alla ska bidra och utvecklas.
Att coaching och självhjälpstrenden framförallt passar dem som redan är duktiga och lyckats tycker hon inte stämmer.”