Utveckling

Kan online spel minska klyftor?

Mobiltelefonens utveckling har lett till en rad olika samhällsförändringar. Vi kommunicerar mer globalt och genom i sociala medier. Forskare är oense om vad som är bra och vad som är mindre bra, men det finns en hel rad med saker som styrker att mobiltelefonen underlättar i vår vardag och faktistk också i samhället i stort.

Som tidigare har nämnts så har mobilen utvecklats snabbt genom året. Från att vara en trådlös telefon till att bli en liten minidator där du erbjuds allt från kamera, dejtingsidor, onlinespel och massa annat. Vad det har för effekter på vårt samhälle överlag råder det förstås, som med allt annat, delade meningar om. Men det finns en hel del forskning som pekar på att mobiltelefonen och allt vi erbjuds i och med den, är bra på att motverka sociala klyftor i samhället. Osäker? Läs vidare!

En del positiva effekter

Skulle online casinon vara bra för landsbygden? Minska klyftan mellan storstäder och småorter? Ja, kanske det. En del menar nämligen att den sociala interaktionen som online spel kan bidra med gör att den sociala klyftan minskar. Utbudet mellan småstad och storstad leder till minskade sociala klyftor. Dessutom minskar det gapet mellan de som jobbar natt och de som har mer konventionella arbetstider.

Idag finns många rapporter som tyder på att mobiltelefonen faktiskt är vår förlängda arm i mångt och mycket; det finns till och med en forskningsrapport som visar att 90-talister har mycket mindre sex än tidigare generationer. Dessutom verkar 90-talisterna överlag ha fastare partners. Anledningen tros vara mobilen. I svt.se kan man läsa följande:

”Inte sedan 1920-talet har vi haft en ungdomsgeneration som har så lite sex, visar en undersökning som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Archives of Sexual behaviour. 

Studien kom fram till att 15 procent av amerikanska 20-24-åringar har inte haft sex sedan de fyllde 18, en siffra som låg på sex procent i början 1990-talet. Ytterligare en rapport, från USA:s nationella folkhälsomyndighet, visar att allt färre 15-19-åringar har haft sin sexdebut jämfört med tidigare generationer.”

Surfplattans utveckling

Det började år 1876 med att Alexander Graham Bell sökte patent på en uppfinning som möjliggjorde att man för första gången kunde tala med varandra utan att ens befinna sig på samma plats – telefonin är uppfunnen. Sedan har utvecklingen under de senaste 100 åren bara rusat fram och idag använder man telefonen till så mycket mer än att bara prata med varandra och det senaste är en telefonliknande manick som varken är en telefon eller en dator. Surfplattans tid är nu kommen!

Vad många inte vet är att det vi kallar för surfplatta idag började utvecklas redan under telefonens ungdomstid gjordes de första lyckade försöken till att skapa en platta som läste av handskrift från en styluspenna. Detta kom att bli början till utvecklingen av faxmaskinen. Under 1950-talet utvecklades den första touchskärmen och under mitten av 60-talet var det flera företag som försökte sig på att utveckla tekniken men dock kom ingen kommersiell framgång förrän i slutet av 80-talet. Dock är det under 90-talet som tekniken tar fart på allvar och alltfler aktörer inom it utvecklar sina egna touchprodukter. Här bör nämnas att man fortfarande använde styluspenna som satt fast med en sladd till själva skärmen och en av de mest populära produkterna var den så kallade Palm Piloten vilket var en tung handdator. Men det året då startskottet går för de moderna surfplattornas utveckling kom under 2001 då Microsoft demonstrerar sin Tablet PC.

Apple tar över

När Microsofts produkt lanserades och kom ut på marknaden var den på tok för dyr för att den vanliga medelklassen skulle ha råd med den. Därför kan man inte direkt säga att den inte fick genomslag utan anledningen till att många inte såldes var på grund av dess höga prislapp. Sålunda kändes det i början av 2000-talet att hela tanken med surfplattan var en flopp men då gav sig Apple in i leken. Företagets grundtanke var att skapa en gedigen surfplatta med fingertouch och ur detta projekt tas iPhone fram och det var tack vare telefonens framgång som Apple återgick till sin ursprungsidé om en surfplatta. Sålunda kom iPad till strax efter att iPhone fått fäste på marknaden och resen är historia. Idag har flera telefon- och datatillverkare lanserat sina egna plattor och tekniken går ständigt framåt och man kan bara spekulera i vad som kommer härnäst!

En tryggare arbetsplats

Tekniken har gjort att nya möjligheter gällande utveckling och jobb är möjliga, men även att vi då måste skydda oss på nya sätt för att gå till jobbet och känna trygghet. Personlarm är viktiga både gällande dagispersonal till byggarbetare.
 

Över en halv miljon människor i Sverige utför arbeten där de är isolerade och där vikten av att skaffa sig hjälp fort är nödvändig för personens säkerhet, och 5000 arbetstagare blir varje år utrustade med ett mobilt personlarm. Ett personlarm kan vara mycket mer än att gå runt med en dosa som låter vid ett överfall. Det handlar om ett större helhet i att med GPS-teknik snabbt kunna visa vart man befinner sig så att människor kan vara på plats och förhindra allvarliga skador. Förut fick man förlita sig på att ens arbetskamrater hade uppsyn eller att om man inte checkade in vid en viss tid kunde någon kolla upp om det hänt något. Nu, med dagens teknologi är det andra bullar som sätter fart på säkerheten.

GPS och en personlig räddning

GPS-systemet är nödvändigt och med denna teknologi så möjliggörs snabb räddning. Larmet lagrar den senast kända positionen och när man är i nöd så skickas ett samtal till en larmcentral som sedan kan rycka ut. Personalen får då upp information om vem det är som larmat, då dessa larm är personliga, samt plats och vad det är som kan tänkas vara problemet personen utsatts för. Detta för att underlätta och spara in på livsavgörande sekunder.

Att göra vid första hjälpen

Lika lite som vi lyssnar på flygvärdinnorna när de går igenom säkerheten och hur vi ska göra vid eventuell olycka, lika lite vet vi hur vi ska göra om vi finner en kollega vid nöd. Ska vi lägga personen på sidan, eller ska vi låta hen ligga med benen upp i luften? Vi tror vi kan, men det kan alltid vara bra med en genomgång.  Att memorera L-ABC kan vara av vikt för att enklare komma ihåg ordning och vad som ska göras:

 • L – Livsfarligt läge
 • A – Andning
 • B – Blödning
 • C – Cirkulationsvikt, Chock.

Först gäller det att föra personen i säkerhet, bort från farliga föremål. Sedan kontrollera om personen andas för att om inte påbörja hjärt-lungräddning, stoppa eventuell blödning samt att kolla av om personen är i chock. Beroende på vad personen varit med om: drunkning, brand, skallskada, förgiftning eller liknande så är det lite olika faktorer att utgå från. Du kan läsa vidare här på Vårdguiden.

Lågt antal brott på Internet leder till straff

Trots att Internet och tekniken har öppnat upp för att göra olika sorters eftersökningar så har det även öppnat upp för nya typer av brott. Allt från häleri till fildelning finns på Internet, oftast helt öppet och dessa brott har straffrätt. Svårigheterna finns dock och denna problematik har man sett mest av de senaste åren:

 • Anonymiteten ställer till det för utredarna, fördelen med Internet i teorin har varit att det är anonymt att yttra sina åsikter. I praktiken har detta dock medfört att folk hotar och utför hatbrott på nätet i större utsträckning utan att man kan se identiteten.
 • Lagen är otydlig om vad som gäller med det komplexa Internet, vad är verkligen olagligt och hur definierar man detta? Tekniken har utvecklats i snabb takt och tyvärr har det medfört att lagen inte har hunnit med riktigt.
 • IP-adresser och kunders uppgifter är känslig information för bolagen och vissa har lämnat ut uppgifterna medan andra har hållit fast vid sina avtal till sina kunder. Detta har främst gällt när det handlar om fildelning och piratkopiering.
 • Kostnaderna för en utredning kan bli höga då det är kostsamt att ta fram uppgifter på nätet som är hållbara. Det är också svårt att samla bra information och lägga fram det som giltigt bevis, detta då det är en hel process bakom att samla information och lägga fram den på rätt sätt.

Reklamens utveckling

Med tekniken kommer en rad utvecklingar inom alla sorters branscher och områden, att det skulle påverkar hur vi sänder ut och skapar reklam kunde nog ganska många förutspå. Inte bara delar vi våra reklambudskap i flera medier och kanaler, vi hittar nya sätt att rikta oss mot kunden och anpassa reklamen. På tv sänds det ofantligt mycket reklam i så kallade reklampauser, program vi tittar på avbryts alltså för att vi ska få se olika företags produkter. Men det stannar inte där vi har gerillareklam som är den nyaste trenden inom marknadsföring. Denna metod är helt unik i sitt slag och går ut på att genom nya sätt hitta plattformer och metoder för att nå ut till kunden. En sådan marknadsföring är dem stickade ”strumporna” som träddes på lyktstolpar och liknande. Oftast är gerillareklam lite luddigt och inte allt för sällan kan personer fundera länge på vad de just sett. För den som dock skall marknadsföra traditionellt med säkert resultat så är det med hjälp av skyltställningar från www.pluseight.net/index.php som gäller.

För ännu mer tradition, kolla in reklamfilmen för Marabou på 50-talet:

Coaching i arbetslivet

Att tekniken utvecklas i en rasande fart har nog inte undgått någon. Idag finns det applikationer, telefoner, hemsidor, datorer och så vidare som kan hjälpa oss med precis vad som helst. Det är inte längre mycket som är svårt att ta reda på, få tag på, få hjälp med eller hitta idag. Det mesta finns i vår hand, eller jackficka, i vår smarta telefon. Men det är faktiskt inte bara tekniken som blir bättre och bättre och utvecklas åt rätt håll.

Vår förmåga att kommunicera, lära oss, marknadsföra oss, lära känna oss själva och så vidare blir bara mer och mer utvecklad. Idag är det allt fler som väljer att gå till en coach, terapeut eller liknande för att just utvecklas, lära känna sig själv och bli en så bra människa som bara möjligt.

Detta är också mycket vanligt inom arbetslivet och på arbetsplatser. Alla kan inte älska alla och det är tyvärr inte helt ovanligt att det uppstår meningsskiljaktigheter eller mindre dispyter på en arbetsplats med många starka viljor. Att ta in en bra arbetscoach som medarbetarna får tala med, kanske både enskilt och i grupp, är ett bra, populärt och väl fungerande sätt att skapa bättre förståelse och stämning mellan kollegorna. Solidcoaching.se är exempel på ett företag som har specialiserat sig just på att ge vägledning till personer i sin yrkesroll eller på sin arbetsplats. Varför inte testa ni också?

”- Jag tror att coaching i arbetslivet bara kommer att bli vanligare. Det gäller att få varje person att hitta en roll som passar henne eller honom. Alla ska bidra och utvecklas.
Att coaching och självhjälpstrenden framförallt passar dem som redan är duktiga och lyckats tycker hon inte stämmer.”

Tekniken som hjälper företagare

Det finns personer idag som tvekar inför att starta eget. Mycket av tvivlet och rädslan bygger på de problem som man tänker sig kan dyka upp, och att man befarar att man inte kommer att kunna lösa dem. Grundtanken bör dock alltid vara att våga. Tekniken kan nämligen hjälpa till att lösa de problem som skulle råka dyka upp.

Webbaserade molntjänster underlättar vardagen

Dagens tekniska lösningar har skapat tjänster online som gör det lättare för företag att arbeta i projekt över de gränser som annars finns. Något som underlättar vardagen för dem som väljer att använda sig av dem.  Gränserna inom företaget kan vara kulturella, organisatoriska eller geografiska. Ett av de ledande företagen när det gäller att sammanföra projekten, oavsett organisationens grundläggande struktur, är projectplace.se. Projectplace.se erbjuder just en sådan lösningen som med support och inbygda funktioner kan se till att hela verksamheten flyter på som den bör.

Våga starta eget

De två gymnasieeleverna Emil och Axel startade ett framgångsrikt företag redan innan de slutat skolan, baserat på deras egna intressen kring webben och webblösningar för företag. Ett tag senare fick de tillsammans ett stort uppdrag för en av Sveriges största bokförlag.  Grunden var en vilja till att ha ett eget företag, och vad man ville göra på företaget blev sedan en avvägning mellan det som var deras starkaste sidor. Till alla andra som funderar på att starta igång något eget är tipset att våga ta steget. Läs mer här:

”Våga är ett av nyckelorden när Emil och Axel delar med sig av tips till andra ungdomar som är sugna på att bli sina egna.
– Det finns ingen anledning att gruva sig för allt som kan hända. Med lite kreativitet löser man problemen när de dyker upp.”

Företag: Våga satsa på ny teknik

En av de större utmaningarna för de flesta företag och organisationer, är hur man ska hantera och dokumentera all den information som förekommer internt inom verksamheten och externt i dialogen med omvärlden.  Tekniken har för att bygga bort detta problem, bland annat skapat moderna systemlösningar och plattformar som addsystems.  Moderna addsystems innehåller lösningar för bland annat:

 • Informationshantering
 • Ledningssystem
 • Beslutsstöd
 • Ärendehantering

De tekniska lösningarna som finns inom addsystems plattform är visserligen redan färdiga, men de är samtidigt anpassningsbara och möjliga att förändra utifrån företagets behov och unika verksamhet.  Detta är en plattform som levererar lösningar. Lösningar som på sikt kommer att kunna förändra organisationen och föra den framåt. Lösningarna gör att man kan förebygga framtida risker med att informationen inte kommer på plats där den behövs. Dessutom kan man med en moderna teknisk lösningar göra sitt företag mer effektivt och höja dess konkurrenskraft.

Varje år brukar Sveriges mest framstående tekniska bolag koras, på en lista som sammanställs av Ny Teknik och Affärsvärlden, baserat på inkomna nomineringar från hela landet.  Här kan man läsa om vilka företag som fick äran senast. Detta är ett sätt för nya företag att få värdefull publicitet, även om en hel del av de företag som rankas på listan redan är allmänt kända inom de branscher där de har sin verksamhet.

Teknikens fantastiska utveckling

Tekniken och elektroniken är antagligen det område som utvecklas absolut snabbast i samhället. Man hinner knappt köpa en ny pryl förrän den är förlegad och har ersatts av något ännu häftigare med fler funktioner. Ja, riktigt så snabbt kanske det inte går men nästan. Detta är självklart fantastiskt och öppnar upp otroligt många möjligheter och dörrar både i privat- och arbetslivet. Idag är det antagligen inte många som minns hur det var när vi var tvungna att gå till biblioteket eller stadsarkivet för att göra vår research, hitta information, citat etcetera. Idag har vi tack och lov kommit väldigt långt i utvecklingen och behöver knappt röra oss från vår kontorsstol för att nå i princip all tänkbar information.

Idag klarar vi oss i princip inte utan saker som:

•    De senaste Smartphone-varianterna
•    Internet och Google
•    Bärbara datorer
•    Nya CRM system
•    Tjänster som hjälper oss att nå ut till våra kunder

Listan kan göras i princip hur lång som helst och de flesta av dessa saker tar vi idag för givet så mycket att vi knappt tänker på hur beroende vi faktiskt är av dem. Nästan alla känner nog till paniken som uppstår om internet lägger av, om ens Smartphone går sönder etcetera. Vissa tycker att det är obehagligt hur beroende vi idag har blivit av teknikens utveckling. Vi tycker att det är underbart att tekniken har gått framåt så mycket att den hjälper oss dagligen i både våra privat- och arbetsliv.